Networking

Hand CircleNetworking polega na budowaniu siatki kontaktów, które mogą być pomocne w rozwoju kariery zawodowej, poszukiwaniu pracy, rozwiązywaniu osobistych problemów. Poprzez Internet zrzeszają się w tym celu tysiące ludzi. Świat wirtualny stwarza doskonałe warunki, aby kontakty nawiązywać i następnie rozwijać. Bo networking nie polega na płytkich znajomościach. Chodzi w nim o „pielęgnowanie relacji z innymi ludźmi w taki sposób, aby można było zwrócić się do kogoś, gdy potrzebujesz informacji i wsparcia oraz pomóc komuś, gdy będzie mu to potrzebne” (L. Mitchell Tullier, „Networking. Jak znaleźć pracę i odnieść sukces zawodowy dzięki tworzeniu sieci kontaktów”)

WikiAkademia daje wiele możliwości networkingowych i warto z nich skorzystać.

Zapraszamy towarzystwa biznesowe i kluby networkingowe do działania na platformie poprzez:

  • wymianę kontaktów i doświadczeń,
  • prezentowania dokonań swoich członków,
  • szkolenia i coaching.

Dla osób biorących udział w szkoleniach istnieje możliwości budowania grup wsparcia, wymiany informacji i doświadczeń.