Szkolenia

ebook klawiaturaMądrość ludowa mówi, że człowiek uczy się całe życie. Trudno się z tą maksymą nie zgodzić. Jednak, aby rozwijać się efektywnie, z przełożeniem zdobytej wiedzy na sukces w życiu zawodowym i osobistym, trzeba:

  • mieć dostęp do interesującej nas dziedziny,
  • dysponować odpowiednimi narzędziami umożliwiającymi naukę,
  • być pod opieką dobrych nauczycieli.

WikiAkademia zapewnia wszystkie te elementy. W sposób profesjonalny prowadzimy szkolenia w ramach:

Szkolenia są dostosowywane do indywidualnych potrzeb uczestników zapewniając każdemu z nich:

  • pogłębienie wiedzy,
  • podniesienie kwalifikacji,
  • naukę nowych umiejętności,
  • poznanie praktycznych rozwiązań wyzwań stawianych w życiu zawodowym.

Co więcej! Prosta w obsłudze platforma edukacyjna pozwala na naukę w dowolnym czasie i miejscu. Potrzebny jest komputer lub urządzenie mobilne oraz dostęp do Internetu.

Cenną wartością szkoleń jest możliwość nawiązania nowych kontaktów z osobami mającymi ten sam obszar zainteresowań.

Z naszych propozycji można korzystać:

  • indywidualnie – nauka odbywa się przy wsparciu moderatora,
  • grupowo – uczestnicy szkolenia wspólnie wykonują zadania pod czujnym okiem moderatora,
  • w sposób hybrydowy – cześć pracy uczestnicy realizują w sposób tradycyjny w bezpośrednim kontakcie z trenerem, a część na platformie edukacyjnej w Internecie.

Programy szkoleniowe prowadzone są w oparciu o uznane metody. Ich wybór zależy od tematyki kursu oraz zapotrzebowania uczestników. Zależnie od rodzaju i tematyki kursu ich uczestnicy otrzymają świadectwo ukończenia szkolenia potwierdzone podpisem prowadzącego lub bardziej formalne dyplomy.