O networking’u

Co to jest networking – czy Polacy znają to pojęcie? Jak ono nam się kojarzy i jakie znaczenie ma we współczesnym świecie?

Joanna Niemyjska na portalu zielonalinia.gov.pl omawia wyniki badania ankietowego na temat zjawiska:
„Raport miesiąca – Networking a poszukiwanie pracy”

O networkingu możemy również przeczytać na ZmianaZawodowa.pl. Na swojej stronie Justyna Ciećwierz – Coach kariery – w artykule „Networking w poszukiwaniu pracy” wyjaśnia rolę tego zjawiska w tym procesie. Z tekstu możemy dowiedzieć się co to jest sieć kontaktów, jak ją poszerzyć i jak o nią dbać.

Pamiętajmy, networking opiera się na zaufaniu i dwustronnych relacjach, tzn. że nie tylko bierzemy, ale również coś oferujemy innym.