Edukacja i wychowanie

ikona rodzinka-01Polski system edukacyjny stoi wobec konieczności ciągłego dostosowywania się do dynamicznego rozwoju technologii informacyjnych. Jednym z wielu powodów jest fakt, że młodzież dorastająca wśród komputerów, Internetu, telewizji satelitarnej itp. myśli i postępuje inaczej niż poprzednie pokolenie. Potrafi wykonywać wiele czynności jednocześnie, szybciej ocenia informacje i podejmuje decyzje, dostrzega więcej szczegółów. Są to cenne umiejętności, tym bardziej, że na rynku pracy coraz większą wartość ma innowacyjność, kreatywność.

Jak polskie szkoły radzą sobie z nowymi wyzwaniami, każdy niech sam oceni.

Pewnym jest, że jeśli rodzicom zależy tym, aby dziecko jako człowiek dorosły świetnie radziło sobie na rynku pracy i osiągało po sukcesy, powinni szczególny nacisk kłaść jego odpowiedni rozwój.

Dlatego proponujemy metody w pracy z dzieckiem nastawione na jego aktywność, dążenie do samopoznania i samooceny współpracę z innymi, a tym samym wzmagające jego zainteresowanie i motywację, podnoszące efektywność uczenia się, pozwalające lepiej kontrolować własne zachowanie i kształtujące jego postawy moralne.

Nie zapominamy przy tym o rodzicach. Realizacja ich potrzeb może świetnie łączyć się z wychowywaniem dziecka. Nasi trenerzy będą podpowiadać odpowiednie metody działania, wspomagać w ich realizacji a networking stworzy rodzicom możliwość wzajemnej pomocy, wymiany doświadczeń.

Kursy z tego obszaru: