Kurs dla trenerów – prowadzenie zajęć

Zarezerwuj

Prowadzenie zajęć na platformie Moodle

KATEGORIA:
RODZAJ KURSU: On-line: kurs grupowy
TRENER: Małgorzata Chojecka
TERMIN: --
CZAS TRWANIA: 5 tygodni
CENA: 300,00 zł

Celem kursu jest pogłębienie umiejętności trenerskich w kontekście prowadzenia kursów online. Pomaga uczestnikom poprawić jakość pracy w kontakcie z uczestnikiem indywidualnym, ale skupia się głównie na aspekcie kursów grupowych na platformie elearningowej. Przybliża specyficzne potrzeby uczestników i sposoby ich zaspokajania, dokonuje przeglądu zadań trenera online, omawia trudne sytuacje w kursie. Kurs ma przede wszystkim aspekt praktyczny, pozwala przećwiczyć nowe umiejętności.

Korzyści/Dlaczego warto?

 • Jeśli prowadzisz kurs on-line nie musisz wychodzić z domu, aby zarabiać pieniądze.
 • Dzięki platformie jesteś w kontakcie z uczestnikami, możesz prowadzić z nimi dyskusje, nawiązywać kontakty.
 • Umiejętność obsługi daje Ci możliwość prowadzenia własnych kursów i pracy na zlecenie.

Dla kogo?
Osoby zainteresowanie tworzeniem i prowadzeniem kursów on-line na platformie Moodle.

Certyfikat
Certyfikat ukończenia kursu WikiAkademii.

PROGRAM:

 1. Moduł 1 – Ja jako uczestnik kursu elearningowego
  • Przegląd umiejętności i postaw potrzebnych do efektywnej pracy w kursie elearningowym – z perspektywy uczestnika
  • Warunki niezbędne do spełnienia, aby kurs efektywny
  • Specyfika kształcenia zdalnego
 2. Moduł 2 – Potrzeby uczestników, a ich motywacja do uczestnictwa w kursie
  • Wady i zalety elearningu
  • Przegląd specyficznych potrzeb uczestników
  • Strategie motywacyjne
  • Komunikacja w kursie
 3. Moduł 3 – Zadania Trenera
  • Role trenera w kursie online
  • Przegląd kompetencji
  • Praktyczne ćwiczenia służące pogłębianiu wybranych umiejętności – organizacja pracy, aktywizowanie uczestników, moderowanie, umiejętności techniczne, podsumowania
 4. Moduł 4 – Trudne sytuacje w kursie
  • Zapobieganie
  • Radzenie sobie z sytuacjami trudnymi
 5. Moduł 5 – Ocenianie
  • Oceny punktowe
  • Przekazywanie informacji zwrotnej
  • Samoocena i ocena koleżeńska
  • Ewaluacja kursu

* UWAGA: Uruchomienie kursu przy minimalnej grupie 10 uczestników – możliwe przesunięcie terminu rozpoczęcia jeśli nie zbierze się minimum.

Zarezerwuj

Trenerzy: